V prípade núdze

Jednotné európske číslo tiesňového volania: 112

Ak potrebujete pomoc, v ktorejkoľvek krajine môžete z ktoréhokoľvek telefónu, či už z pevnej linky alebo mobilného telefónu, zavolať bezplatne na európske číslo tiesňového volania 112.

Strata alebo krádež

Každú krádež oznámte miestnej polícii. Ak si budete uplatňovať poistný nárok alebo náhradu škody, budete musieť priložiť policajnú správu. Pri strate alebo odcudzení kreditnej karty ju okamžite zablokujte. Ak vám ukradli pas, oznámte to na konzuláte alebo veľvyslanectve vašej krajiny, ako aj na polícii. Majte na pamäti, že ak sa nachádzate mimo EÚ na mieste, kde vaša krajina nemá zastúpenie, môžete sa v prípade potreby obrátiť na konzulát alebo veľvyslanectvo ktorejkoľvek inej krajiny EÚ.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy