Domáce zvieratá

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou je s novým pasom EÚ pre zvieratá, ktorý vám vystaví ktorýkoľvek veterinár, jednoduché. Všetky psy, mačky a fretky musia mať pas a na účely identifikácie musia byť vybavené elektronickým mikročipom alebo označené jasne čitateľným tetovaním, uplatňovaným pred júlom 2011.

Musia byť zaočkované proti besnote a podrobnosti o očkovaní musia byť zaznamenané v ich zvieracích pasoch. Očkovanie sa musí vykonať po aplikácii mikročipu alebo tetovania.

Pri vstupe do Fínska, Írska, na Maltu a do Spojeného kráľovstva sa pre psov okrem toho vyžaduje osobitné ošetrenie proti pásomniciam. Podrobnosti ošetrenia sa musia uviesť v zvieracom pase a psy môžu cestovať jeden až päť dní od uvedeného ošetrenia. Pas EÚ pre spoločenské zvieratá platí iba pre psy, mačky a fretky. Ak chcete cestovať s iným spoločenským zvieraťom, napr. s králikom, vtáčikom či hlodavcom, zistite si podrobnosti u veterinára.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy