Časové pásma

Letný čas sa v celej EÚ začína 30. marca 2014, keď sa hodiny posunú o hodinu dopredu, a končí sa 26. októbra 2014, keď sa hodiny vrátia o hodinu dozadu. V roku 2015 sa bude čas posúvať 29. marca a 25. októbra.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy