Zdravotná starostlivosť

Prístup k zdravotnej starostlivosti

Ak ste občanom EÚ a náhle ochoriete alebo utrpíte úraz počas dočasnej návštevy akejkoľvek krajiny EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska, máte právo využiť tamojšie služby verejnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu ako ľudia poistení v krajine, kam cestujete. Každá krajina má svoje vlastné pravidlá poskytovania zdravotného ošetrenia z verejných zdrojov. V niektorých krajinách je liečba bezplatná, v iných musíte uhrádzať časť výdavkov, v ďalších hradíte plnú sumu a potom si uplatníte nárok na náhradu. Preto si všetky faktúry, predpisy a recepty uschovajte. O náhradu výdavkov na zdravotné ošetrenie môžete požiadať v krajine, ktorú navštevujete, alebo, ak sa vám to nepodarí, u vás doma.

Európsky preukaz zdravotného poistenia je dôkazom, že ste poistení v niektorej krajine EÚ; zjednodušuje postupy a pomáha urýchliť úhradu nákladov. Bezplatne vám ho vydá vaša zdravotná poisťovňa. Niektoré krajiny uvádzajú európsky preukaz zdravotného poistenia na opačnej strane vnútroštátneho preukazu poistenca, zatiaľ čo iné krajiny vydávajú samostatné preukazy.

Cestovné poistenie

Keďže Európsky preukaz zdravotného poistenia nenahrádza cestovné poistenie, nemusí pokrývať všetky náklady na zdravotné ošetrenie a nikdy nepokrýva náklady na návrat do vlasti. Preto sa odporúča uzatvoriť osobitné cestovné poistenie na krytie uvedených rizík.

Lieky

Ak prevážate predpísané lieky, vezmite si predpis so sebou. Neprekračujte množstvá, ktoré potrebujete počas cesty na osobnú potrebu, pretože veľké množstvá liekov môžu vyvolať podozrenie. Nové celoeurópske pravidlá pre cezhraničné lekárske predpisy uľahčia možnosť dostať sa k predpísaným liekom v zahraničí.

Očkovanie

Pri cestovaní v EÚ vo všeobecnosti neexistujú žiadne požiadavky na očkovanie. V prípade určitých zámorských území EÚ však existujú isté požiadavky alebo odporúčania. Skôr ako odcestujete, poraďte sa s lekárom.

Voda na kúpanie

V celej EÚ sú stanovené prísne normy pre vodu na kúpanie a celková kvalita vody ostáva na vysokej úrovni. Viac ako 94 % z 22 000 vodných letovísk na plážach a pri riekach a jazerách v EÚ v súčasnosti spĺňa minimálny súbor noriem, pokiaľ ide o kvalitu vody. Informácie o kvalite vody v týchto letoviskách poskytujú oficiálne uznané symboly. Okrem toho existujú dobrovoľné systémy označovania, napr. symbol „modrá vlajka“, ktorý znamená, že pláž alebo prístav spĺňajú osobitné normy, pokiaľ ide o kvalitu vody, bezpečnosť, služby, správu životného prostredia a informovanosť.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy