Nakupovanie

V rámci EÚ

Pri cestovaní medzi krajinami EÚ neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o druh tovaru, ktorý si môžete kúpiť a vziať so sebou, ak je určený na osobnú spotrebu, a nie na ďalší predaj. Dane (DPH a spotrebná daň) sú zahrnuté v cene, ktorú platíte, a v ďalšej krajine EÚ sa už neplatí žiadna ďalšia daň.

Tabak a alkohol


Každá krajina môže stanoviť vlastné orientačné úrovne pre osobnú spotrebu tabaku a alkoholu. Ak máte pri sebe väčšie množstvo tohto tovaru, môžete sa tým vystaviť overovaniu, či nemáte žiadny obchodný úmysel. Orientačné úrovne nesmú byť nižšie ako:

 • 800 cigariet
 • 400 krátkych cigár
 • 200 cigár
 • 1 kg tabaku
 • 10 litrov liehovín
 • 20 litrov alkoholizovaného vína (ako portské alebo sherry)
 • 90 litrov vína (z toho maximálne 60 litrov šumivého vína)
 • 110 litrov piva

Potraviny

Pri cestovaní v rámci EÚ naplatia žiadne celkové obmedzenia, pokiaľ ide o prenos mäsa či mliečnych výrobkov.

Príchod do EÚ

Ak prichádzate do EÚ z krajiny mimo EÚ, môžete si doniesť tovar na osobnú spotrebu oslobodený od DPH a spotrebných daní v medziach limitov stanovených ďalej v texte. To isté platí, ak prichádzate z Kanárskych ostrovov, Normanských ostrovov, Gibraltáru alebo iných území, na ktorých neplatia pravidlá EÚ týkajúce sa DPH a spotrebnej dane.

Alkoholické nápoje

 • 1 liter liehovín s objemovým percentom alkoholu nad 22 % alebo
 • 2 litre alkoholizovaného alebo šumivého vína
 • 4 litre obyčajného vína
 • 16 litrov piva

Tabakové výrobky

Každá krajina EÚ si môže vybrať, či bude uplatňovať na cestovateľov prichádzajúcich z územia mimo EÚ vyššie alebo nižšie limity. Ak v krajine platia nižšie limity, môžu sa uplatňovať len na cestujúcich využívajúcich pozemnú a námornú dopravu (Bulharsko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Švédsko) alebo na všetkých cestujúcich (Estónsko a Rumunsko).

Vyšší limit
200 cigariet alebo
100 cigaríl alebo
50 cigár alebo
250 g tabaku

Nižší limit
40 cigariet alebo
20 cigaríl alebo
10 cigár alebo
50 g tabaku

Iný tovar vrátane parfumu

Ak využívate leteckú alebo námornú dopravu, povolený je dovoz tovaru do hodnoty 430 EUR, ak cestujete vnútrozemskou dopravou alebo vnútrozemskou vodnou dopravou, iba do hodnoty 300 EUR. Niektoré členské štáty EÚ však uplatňujú nižší limit pre cestujúcich, ktorí ešte nemajú 15 rokov, tento limit však nemôže byť nižší ako 150 EUR.

Potraviny

Z väčšiny krajín mimo EÚ sa nesmie dovážať do EÚ mäso ani mliečne výrobky, a to ani v malom množstve. Jedinými výnimkami sú Andorra, Faerské ostrovy, Grónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, San Maríno a Švajčiarsko. Je to v záujme ochrany hospodárskych zvierat v EÚ pred zvieracími chorobami.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy