Peniaze

Eurom platí v súčasnosti viac ako 60 % občanov EÚ, čiže viac ako
334 miliónov ľudí v 18 krajinách EÚ.

Symbolom eura je €. Eurobankovky sú rovnaké vo všetkých krajinách, ale každá krajina vydáva svoje vlastné mince s jednou spoločnou stranou a jednou stranou zobrazujúcou charakteristický národný motív. Všetky bankovky a mince je možné použiť vo všetkých krajinách EÚ, ktoré prijali euro, ako aj v mnohých z ich zámorských území.

Andorra, Monako, San Maríno a Vatikán používajú euro ako národnú menu po dohode s EÚ. Niektoré krajiny a územia, napríklad Kosovo a Čierna Hora, používajú euro ako svoju de facto menu.

Mnohé hotely, obchody a reštaurácie, predovšetkým v turistických oblastiach v európskych krajinách mimo eurozóny akceptujú platbu v eurách, ako aj v domácej mene, hoci k tomu nie sú právne zaviazané.

Hotovosť a platobné karty

Za výber eur z bankomatov kdekoľvek v EÚ zaplatíte rovnaký poplatok, aký by ste zaplatili vo vašej vlastnej krajine za výber z bankomatu inej banky, ako je tá vaša. Na všetky platby realizované v eurách debetnou či kreditnou kartou sa musia vzťahovať rovnaké poplatky bez ohľadu na to, či sa transakcia uskutočnila vo vašej vlastnej krajine, alebo v rámci EÚ. Takisto pre úhrady bankovým prevodom alebo inkasné platby v eurách musia platiť rovnaké poplatky bez ohľadu na to, či sa platba uskutočňuje v rámci krajiny, alebo je posielaná do inej krajiny EÚ. Výška poplatkov pre jednotlivé transakcie sa však môže od jednej banky k druhej výrazne líšiť.

Medzinárodné platby v iných menách nepodliehajú týmto pravidlám.

Ak vstupujete do EÚ alebo opúšťate EÚ a máte v hotovosti 10 000 a viac EUR (alebo ich ekvivalent v inej mene), musíte to oznámiť colným orgánom.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy