Cestovné doklady

Občania EÚ

Cestovný pas alebo občiansky preukaz

Kontroly na hraniciach sa už nerobia medzi 22 krajinami EÚ. Je to vďaka tzv. Schengenskej dohode, ktorá je súčasťou právnych predpisov EÚ. Na základe schengenských pravidiel sa odstránili všetky kontroly na vnútorných hraniciach, uplatňujú sa však účinné kontroly na vonkajších hraniciach EÚ a zaviedla sa spoločná vízová politika. Väčšina členských štátov je plnoprávnym členom schengenského priestoru s výnimkou Bulharska, Írska, Chorvátska, Cypru, Rumunska a Spojeného kráľovstva. Do schengenského priestoru patria aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, hoci nie sú členmi EÚ.

Pri ceste do týchto šiestich krajín alebo pri návrate z nich preto budete potrebovať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Rovnakým dokladom sa budete musieť preukázať aj na vonkajších hraniciach pri vstupe do EÚ alebo pri odchode z EÚ. Majte tieto doklady pri sebe na cestách v rámci EÚ z dôvodu bezpečnosti alebo preukázania totožnosti. Pred vycestovaním za hranice EÚ si skontrolujte, ktoré doklady sú vyžadované v tej krajine mimo EÚ, ktorú plánujete navštíviť. Za platný občiansky preukaz sa považuje len ten, ktorý vydávajú príslušné štátne orgány.

Deti musia mať svoj vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Víza

Cestujúci, ktorí nie sú občanmi EÚ

Cestovný pas

Na cestovanie v EÚ budete potrebovať platný cestovný pas.

Víza

Občania 41 krajín, ktorí chcú navštíviť EÚ na obdobie maximálne troch mesiacov, nepotrebujú víza. Medzi tieto krajiny patrí Austrália, Japonsko, Kanada, Nový Zéland a Spojené štáty. Zoznam krajín, ktorých občania musia mať víza, aby mohli vycestovať do Spojeného kráľovstva alebo Írska, sa trochu líši od zoznamu pre ostatné krajiny EÚ. O víza môžete požiadať na konzuláte alebo veľvyslanectve krajiny, ktorú chcete navštíviť.

Ak vaše víza vydala krajina, ktorá plne uplatňuje schengenské pravidlá, tieto víza vám automaticky umožňujú cestovať aj do ostatných krajín Schengenskej dohody. Okrem toho, ak máte platné povolenie na pobyt vydané v jednej z krajín Schengenskej dohody, toto povolenie je rovnocenné vízam. Na návštevu krajiny, ktorá neuplatňuje Schengenskú dohodu, sa môžu vyžadovať národné víza.


© Európska únia
Cestovanie v Európe 2014-2015

Privacy Policy